Zaproszenie na uroczystą promocję doktorów i doktorów habilitowanych

15 grudnia br. o godz. 16.00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS (Plac Marii-Curie Skłodowskiej 5, Lublin) odbędą się uroczyste promocje doktorów i doktorów habilitowanych. Wydarzenie ma szczególny charakter, jest bowiem końcowym, najbardziej miłym akcentem wieloletniego trudu doktorów, niewymiernej opieki naukowej promotorów oraz życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych Uniwersytetu.

Tego dnia stopień naukowy doktora habilitowanego uzyska 19 osób, tym samym Uniwersytet osiągnie liczbę 1097 doktorów habilitowanych wypromowanych w swojej niemal 73-letniej historii. W tej grupie pracowników rozwój jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki, która decyduje i świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju naszej Uczelni.

Drugim momentem świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. Podczas uroczystości wypromowanych zostanie 48 doktorów i tym samym dorobek Uniwersytetu, od początku jego istnienia, osiągnie liczbę  doktorów 4181.

Zgodnie z tradycją akademicką, uroczyste ślubowanie odbędzie się w języku łacińskim.

O oprawą muzyczną uroczystości zadba Chór Wydziału Artystycznego UMCS pod dyrekcją prof. Zofii Bernatowicz.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    14 grudnia 2016