Wręczenie medali red. Marianowi Turskiemu - zaproszenie

Serdecznie zapraszamy na uroczystość wręczenia redaktorowi Marianowi Turskiemu Medalu Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska oraz Medalu 700-lecia Miasta Lublin. Wydarzenie odbędzie się 14 stycznia o godz. 16:00 w Trybunale Koronnym w Lublinie (ul. Rynek 1).

fot. Polityka

Medal Amicis Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, czyli „zasłużony dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej” przyznawany jest przez Senat UMCS jako forma wyrażenia wdzięczności i uhonorowania wieloletniej współpracy z uczelnią.

Z inicjatywą odznaczenia Mariana Turskiego – działacza społecznego, historyka i dziennikarza – wystąpił Wydział Politologii UMCS, biorąc pod uwagę wieloletnią współpracę z redaktorem. Marian Turski wielokrotnie odwiedzał Wydział, m. in. jako uczestnik konferencji i spotkań w salonie „Polityki”. Od 2012 roku zasiada w Kapitule Stypendium im. Leopolda Ungera, która jest afiliowana przy UMCS. Sprawuje merytoryczną opiekę nad laureatami stypendium, a także praktykantami z naszego Uniwersytetu w redakcji „Polityki”. Od wielu lat współpracuje z Pracownią Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu (UMCS), m. in. przy wydawaniu książek.

Red. Turski jest szefem działu historycznego tygodnika „Polityka”. To także wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie, wiceprezydent Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie Światowej, a także jeden ze współtwórców Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i przewodniczący Rady Muzealnej. Za swoją pracę na rzecz kultury, praw człowieka i pojednania został odznaczony m.in. Odznaką Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka, medalem Gloria Artis, Orderem Odrodzenia Polski, francuską Legią Honorową i niemieckim Wielkim Krzyżem Zasługi.

W załączniku znajduje się biogram Mariana Turskiego.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    9 stycznia 2019