Wigilia Centrum Języka i Kultury Polskiej UMCS

W imieniu dr hab. Anny Dunin-Dudkowskiej, Dyrektor CJKP, bardzo serdecznie zapraszamy Państwa dziennikarzy na tradycyjne spotkanie opłatkowe Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS. W wydarzeniu udział weźmie ok. 200 osób, w tym słuchacze pochodzący z różnych stron świata i pracownicy Centrum. Zapraszam w najbliższy piątek - 11 grudnia br. o godz. 18.00 do stołówki akademickiej KUL "Mensa Academica" (Al. Racławickie 14 w Lublinie).

Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS istnieje od 1991 roku. Do jego głównych zadań należy:
- Kształcenie w zakresie języka i kultury polskiej osób mieszkających poza granicami Polski,
- Opracowywanie oraz wydawanie skryptów i podręczników z tego zakresu,
- Prowadzenie badań naukowych nad językiem i kulturą polską.

Do głównych form kształcenia w ramach Centrum należą:
- Roczny kurs przygotowawczy na studia wyższe w Polsce,
- Podyplomowe studia w zakresie nauczania języka polskiego jako obcego,
- Roczne Humanistyczne Studium Podyplomowe dla Cudzoziemców,
- Roczny kurs języka polskiego,
- Kursy letnie,
- Intensywne kursy języka polskiego.

W miesiącach wakacyjnych organizowane są, w ramach tzw. Lat Polonijnych, specjalistyczne kursy dla Polonii i cudzoziemców, w czasie których uczestnicy mają możliwość pogłębienia znajomości języka polskiego oraz poznania polskiej kultury, literatury, historii.

Więcej informacji na ten temat udziela dr hab. Anna Dunin-Dudkowska, Dyrektor Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS, tel.:  81 533 27 86, 81 537 54 25.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    9 grudnia 2015