Uroczysta promocja doktorów i doktorów habilitowanych

10 czerwca br. o godz.16.00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbędzie się uroczysta promocja 51 doktorów i 32 doktorów habilitowanych z udziałem Władz Rektorskich i Dziekańskich oraz Promotorów i zaproszonych gości.

Uroczystość promocji doktorskiej ma szczególny charakter, będąc końcowym akcentem wieloletniego trudu doktorów, opieki naukowej promotorów oraz życzliwej troski wielu ogniw instytucjonalnych Uniwersytetu.

Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskały w ciągu minionego roku akademickiego 32 osoby. Tym samym UMCS osiągnął liczbę 1021 doktorów habilitowanych wypromowanych w swej ponad 70-letniej historii. Rozwój w tej grupie pracowników jest najbardziej ceniony, ponieważ doktorzy habilitowani powiększają kadrę samodzielnych pracowników nauki, która decyduje i świadczy o randze naukowej oraz prawidłowym rozwoju uczelni. Drugim wydarzeniem, świadczącym o rozwoju naukowym w Uniwersytecie są wyniki w zakresie kształcenia doktorów. 10 czerwca br. wypromowanych będzie 51 doktorów - a zatem dorobek Uniwersytetu od początku jego istnienia osiągnął liczbę 4012 doktorów.

Zgodnie z tradycją uroczyste ślubowanie odbędzie się w języku łacińskim.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    9 czerwca 2015