UMCS rozpoczyna kampanię społeczną

„UMCS dla wszystkich” - tym hasłem Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie rozpoczyna kampanię społeczną z udziałem studentów polskich i zagranicznych. Poruszamy w niej ważny aspekt stereotypów i barier dotyczących innych narodowości.

Rozpoczynająca się kampania społeczna z jednej strony zwraca uwagę na kulturowe zróżnicowanie świata w dobie migracji edukacyjnej, z drugiej zaś pokazuje zapotrzebowanie na rzetelną wiedzę i głębsze zrozumienie innych kultur. Nie rozpowszechniajmy więc utartych frazesów - poznajmy się najpierw i spróbujmy zrozumieć nawzajem!

Kampania promuje otwartość kulturową zarówno w społeczności akademickiej Uczelni, jak i wśród mieszkańców Lublina. Ukazuje także otwartość młodzieży do poruszania trudnych tematów, a tym samym może przyczynić się do niwelowania funkcjonujących w świadomości społecznej uproszczonych i zabarwionych wartościująco przekonań dotyczących obcokrajowców.

Zachęcamy do zapoznania się i udostępniania zamieszczonego poniżej pierwszego z serii filmu rozpoczynającego kampanię społeczną z udziałem studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Bohaterowie filmu to młodzi ludzie - studenci UMCS, spontanicznie odpowiadający na pytania dotyczące funkcjonujących w społeczeństwie wyobrażeń na temat ich rodzimych krajów. Poznajemy przeświadczenia m.in. o tym, że w opinii publicznej pojawiają się stereotypy o mieszkańcach Bahrajnu - milionerach; że Turcy mówią po arabsku i jeżdżą tylko na wielbłądach, czy że w Zimbabwe nie znają nowoczesnych technologii. Studenci podkreślają również nieprawdziwość tych i innych stereotypowych przekonań.

Konwencja może wydawać się humorystyczna, jednak przedstawia ważny i ciągle aktualny problem społeczny. W sposób otwarty młodzież porusza tak istotne tematy jak: bezpieczeństwo, obyczaje czy relacje międzyludzkie.

Wkrótce udostępnione zostaną kolejne filmy z tej serii. Najbliższy dotyczyć będzie najtrudniejszych polskich słów, z którymi zmagają się na co dzień studenci zagraniczni.* Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie realizuje ideę uczelni kompletnej oraz otwartej na obcokrajowców. Według raportu „Studenci zagraniczni w Polsce 2017” Fundacji Edukacyjnej Perspektywy znaleźliśmy się na I miejscu w Polsce w kategorii „umiędzynarodowienie uniwersytetów”, osiągając tym samym najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia na poziomie 6,72%.
W roku bieżącym na naszej Uczelni kształci się łącznie 1600 studentów zagranicznych.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    16 kwietnia 2018