Trwa V edycja konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową

Trwa nabór do piątej edycji Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta. Jeśli jesteś absolwentem, który opisał w jaki sposób Miasto Lublin wspiera rozwój przedsiębiorczości oraz podnosi swój poziom konkurencyjności koniecznie zgłoś się do konkursu!

Konkurs skierowany jest do  studentów i absolwentów studiów licencjackich, magisterskich, inżynierskich oraz doktoranckich, którzy przedstawili w swoich pracach dyplomowych nowatorski pomysł na rozwój gospodarczy Lublina oraz podniesienie jego konkurencyjności. Do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe z zakresu szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego Lublina, obronione na dowolnej uczelni i kierunku studiów, nie wcześniej niż w 2011 r.

W konkursie przewidziane są dwie kategorie: jedna dla autorów prac licencjackich, magisterskich oraz inżynierskich oraz druga dla autorów prac doktoranckich. W każdej z kategorii przyznana zostanie nagroda główna w wysokości 6000 złotych oraz maksymalnie trzy wyróżnienia w wysokości 2000 złotych. Poza cenną i prestiżową nagrodą, zwycięskie prace mają szansę dotrzeć do szerokiego grona odbiorców oraz mieć realny wpływ na rozwój Lublina i działania Urzędu Miasta.

Jeżeli obroniłeś/łaś pracę dyplomową dotyczącą Lublina nie trzymaj jej w szufladzie i pokaż ją nam! Jeżeli jesteś studentem i masz innowacyjny pomysł na rozwój Lublina oraz na to jak podnieść jego konkurencyjność napisz o tym swoją pracę dyplomową i weź udział w kolejnej edycji! Podczas zbierania materiałów możesz liczyć na wsparcie Urzędu Miasta Lublin.

Termin przyjmowania prac konkursowych został przedłużony do 30 września 2014 r. Prace wraz z załącznikami należy dostarczyć osobiście lub nadesłać pocztą na adres:

Urząd Miasta Lublin
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
pl. Litewski 1
20-80 Lublin

z dopiskiem: „Konkurs - praca dyplomowa”

Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.pracadyplomowa.lublin.eu

Konkurs Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową poświęconą rozwojowi gospodarczemu miasta ma wieloletnią tradycję i prowadzony jest od 2010 r. Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym rozwojem lokalnym, głównie w kontekście gospodarczym, społecznym, kulturowym i środowiskowym oraz zachęcenie studentów do podejmowania tej tematyki w swojej pracy badawczej.


Kontakt:

Oliwia Wójtowicz
tel.: 81 466 25 12
e-mail: oliwia.wojtowicz@lublin.eu

    Informacje prasowe

    Data dodania
    18 września 2014