Spotkanie w sprawie wspierania efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej

W związku z rozpoczynającą się realizacją RPO Województwa Lubelskiego oraz innych programów pomocowych, UMCS wraz z parterem przygotowuje spotkanie na temat zastosowania odnawialnych źródeł energii w gminach. W założeniach spotkanie ma być zapoczątkowaniem wspólnego projektu, w który zostaną zaangażowane lubelskie uczelnie, samorządy oraz firmy z branży OZE (odnawialnych źródeł energii).

Projekt będzie przewidywał opracowanie (zaprojektowanie) instalacji OZE składających się z paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, mikrowiatraków, pomp ciepła czy wymienników energii dla zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego budynków użyteczności publicznej, a w kolejnym etapie montaż właściwych urządzeń.
Efektem finalnym mają być znacznie obniżone koszty utrzymania budynków znajdujących się w zasobach gmin dzięki zaprojektowanym instalacjom OZE.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek,  22 czerwca br. o godz. 11.00 w Auli Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (I piętro, Al. Kraśnicka 2cd w Lublinie).
Zainteresowanie jest bardzo duże, zgłosiło się blisko 100 osób z gmin całego regionu.

Osoba do kontaktu z mediami: Wirginia Gieryng-Cieplak z Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS, tel. (81) 537 5176, (81) 537 55 40.

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    22 czerwca 2015