Recepcja "Kultury" w PRL

W dniach 22 - 23 października br. (czwartek - piątek) na Wydziale Politologii UMCS, w lubelskim Klasztorze Dominikanów oraz w Bibliotece Głównej UMCS odbędzie się konferencja pt. "Recepcja Kultury w PRL”.

Celem konferencji jest próba określenia ram oddziaływania miesięcznika w PRL przez połączenie narracji naukowej i świadków epoki. Wydarzenie związane jest z 15. rocznicą śmierci Jerzego Giedroycia oraz 15. edycją Nagrody Jego Imienia, cyklicznie przyznawaną podczas Inauguracji Roku Akademickiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.
W ramach konferencji przewidziano wydarzenia towarzyszące, w tym odsłonięcie tablicy poświęconej Jerzemu Giedroyciowi na dziedzińcu Klasztoru Dominikanów oraz otwarcie wystawy „Jerzy Giedroyc i jego dzieło” w Bibliotece Głównej UMCS.

Więcej informacji na temat konferencji oraz programu:
http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,60,recepcja-kultury-w-prl-zaproszenie-na-konferencje,26933.chtm

Państwo Dziennikarze mogą w tej sprawie kontaktować się z p. prof. Iwoną Hofman.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    19 października 2015