Raport „Moje samopoczucie w e-szkole”

Raport „Moje samopoczucie w e-szkole” jest kolejnym głosem w dyskusji na temat skutków e-edukacji. Uzupełnia dotychczas opublikowane wyniki badań prowadzonych przez różne ośrodki akademickie o pomijane w tym dyskursie kwestie zdrowia uczniów i ich dobrego samopoczucia – pojęcia te wciąż jeszcze niezbyt często łączone są z różnymi aspektami życia szkolnego.

Przeprowadzone badania są częścią szerszego projektu badawczego „Szkolne samopoczucie uczniów i nauczycieli w kontekście zadań przyszłościowych” realizowanego pod kierownictwem dr hab. Izabelli M. Łukasik, prof.UMCS przez zespół badawczy z Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej UMCS. Celem badań było poznanie subiektywnego samopoczucia ucznia w e-szkole.

W  raporcie zaprezentowano ilościowe wyniki badania realizowanego za pomocą autorskiego, przygotowanego przez pracowników Katedry kwestionariusza „Moje samopoczucie w e-szkole”. Konstruując narzędzie, autorki odniosły się do modelu opartego na teorii dobrobytu i oceny samopoczucia Allardta (1989), która daje możliwość odwołania do nauczania i edukacji oraz osiągnięć szkolnych.

Kwestionariusz „Moje samopoczucie w e-szkole” składa się z 36 itemów. Zadaniem uczniów było wyrażenie swoich subiektywnych przekonań dotyczących samopoczucia w e-szkole. 360 uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej oraz pierwszych klas szkół ponadpodstawowych podzieliło się z swoimi refleksjami, odczuciami i spostrzeżeniami dotyczących nauki w systemie zdalnym. Pytania dotyczyły czterech obszarów: warunków do e-edukacji, stosunki interpersonalne, możliwości samorealizacji oraz stanu zdrowia.

Zapraszamy do lektury raportu „Samopoczucie ucznia w e-szkole”.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    26 listopada 2020