Przyznano tegoroczną Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza

Nagroda im. dr. Karola Jakubowicza, afiliowana przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej, została ustanowiona przez Małgorzatę Semil-Jakubowicz w 2018 roku. To prestiżowe wyróżnienie otrzymują autorzy wybitnych publikacji naukowych, które wpisują się w obszar zainteresowań Patrona Nagrody. Laureatką tegorocznej edycji konkursu została Agnieszka Walecka-Rynduch z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Dr Karol Jakubowicz był jednym z najbardziej uznanych polskich naukowców w dyscyplinie komunikacji i mediów, zaliczanym do grona najbardziej rozpoznawanych ekspertów ds. wolności mediów w Europie. Wdowa po zmarłym badaczu, Małgorzata Semil-Jakubowicz, w 2018 roku zdecydowała się ufundować nagrodę jego imienia i afiliować ją przy Polskim Towarzystwie Komunikacji Społecznej – Karol Jakubowicz był jednym z członków założycieli (2007) i członkiem honorowym (2011) Towarzystwa. Nagroda przyznawana jest naukowcom, którzy zajmują się badaniami demokracji, praw człowieka, polityki medialnej, etyki dziennikarskiej i mediów publicznych.

W 2020 roku Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza – za śmiałość badawczą w dowodzeniu zaistnienia nowego paradygmatu komunikowania politycznego, a także przez wzgląd na wysoką jakość warsztatu metodologicznego – otrzymała Agnieszka Walecka-Rynduch z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, autorka monografii „MediaEgo w MediaPolis. W stronę nowego paradygmatu komunikowania politycznego” (Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2019). W tym roku do Nagrody im. dr. Karola Jakubowicza nominowani byli także:

  • Maja Chacińska z Uniwersytetu Gdańskiego („W służbie ludu i inżynierii społecznej. Media publiczne w Danii, Norwegii i Szwecji w perspektywie historycznej i kulturowej”, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018);
  • Katarzyna Gajlewicz-Korab z Uniwersytetu Warszawskiego („Francuska prasa drukowana. Narodziny, rozwój, era cyfrowa”, Warszawa: ASPRA-JR, 2018);
  • Marta Jas-Koziarkiewicz z Uniwersytetu Warszawskiego („Euranet Plus. Europejski głos w twoim domu. Radio w procesie europeizacji”, Warszawa: Dom Wydawniczy ELIPSA, 2019);
  • Sabina Mihejl z Loughborough University i Simon Huxtable z Goldsmiths, University of London („From Media Systems to Media Cultures. Understanding Socialist Television”, Cambridge: Cambridge University Press, 2018);
  • Mirosława Wielopolska-Szymura z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach („Rozgłośnie BBC World Service, Radio France International i Voice of America w komunikowaniu międzynarodowym”, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019).

W 2018 roku Kapituła Nagrody wyróżniła dwóch polskich naukowców: Marię Nowinę Konopkę (Uniwersytet Jagielloński) i Jakuba Nowaka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie). Nagrodę specjalną za wieloletni wkład w rozwój teorii i praktyki mediów publicznych przyznano Christianowi S. Nissenowi – międzynarodowemu ekspertowi i byłemu dyrektorowi generalnemu duńskich mediów publicznych (Danmarks Radio – DR). W 2019 r. Nagrodę im. dr. Karola Jakubowicza otrzymały Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) i Maria Łoszewska-Ołowska (Uniwersytet Warszawski).

    Informacje prasowe