Projekt naukowca z UMCS doceniony

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach modułu Uniwersalia 2.1 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

dr Dorota Litwin-Lewandowska

Z przyjemnością informujemy, że jedną z finalistek została dr Dorota Litwin-Lewandowska z Wydziału Politologii UMCS. Jej projekt zatytułowany: „O polską rację stanu w Austrii. Polacy w życiu politycznym Austrii w okresie monarchii dualistycznej (1867-1918)” otrzymał dofinansowanie w kwocie 86 531 zł.

Do udziału w konkursie zakwalifikowano 36 wniosków. Finansowanie przyznano natomiast 13 najlepszym projektom na łączną kwotę 1 054 082 zł.

Celem konkursu w ramach modułu Uniwersalia 2.1 jest finansowanie przekładów na języki kongresowe najważniejszych osiągnięć polskiej humanistyki - w celu włączenia ich do międzynarodowego obiegu naukowego i udostępnienia odbiorcom zagranicznym. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące finansowanie przekładów oraz publikacji książek o najwyższym poziomie naukowym i wartości merytorycznej, obejmujących zarówno dawne, jak i nowe osiągnięcia nauk humanistycznych. Więcej - https://www.nauka.gov.pl/dokumenty_nprh/ogloszenie-konkursu-modulu-uniwersalia-2-1-w-ramach-nprh_20170626.html

Dr Dorota Litwin-Lewandowska jest adiunktem w Zakładzie Filozofii i Socjologii Polityki na Wydziale Politologii UMCS. Jej zainteresowania badawcze kształtowały się pod wpływem naukowego autorytetu prof. Władysława S. Kucharskiego - emerytowanego naukowca UMCS, dzięki któremu możliwy był dostęp do materiałów źródłowych o stowarzyszeniach polskich w Wiedniu.

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    23 lipca 2018