Pracownice UMCS z Nagrodą Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Pragnę poinformować, że pracownice Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS: dr hab. Aneta Domagała, prof. UMCS oraz dr hab. Urszula Mirecka, prof. UMCS otrzymały Nagrodę Naukową Polskiego Towarzystwa Dysleksji za koncepcję i redakcję naukową monografii pt. "Zaburzenia komunikacji pisemnej".

fot. Bartosz Radtke

Kapituła nagrody powołana przy PTD podkreślała istotny wkład laureatek w upowszechnianie najnowszej wiedzy na temat specyficznych zaburzeń w uczeniu się czytania i pisania. Nagroda została wręczona w Gdańsku podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „W poszukiwaniu sposobów efektywnego uczenia się”. Organizatorem wydarzenia było Polskie Towarzystwo Dysleksji (członek  European Dyslexia Association) oraz Instytut Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Książka pt. „Zaburzenia komunikacji pisemnej” to monografia wieloautorska i wieloośrodkowa – prezentuje interdyscyplinarne podejście do zagadnień komunikacji pisemnej i jej zaburzeń, ze szczególnym uwzględnieniem trudności w czytaniu i pisaniu w różnych jednostkach patologii mowy. Zdaniem recenzenta tomu prof. dra hab. Edwarda Łuczyńskiego: „to nie tylko wartościowa od strony naukowej publikacja, ale też książka o walorach praktycznych, pozwalająca nauczycielom, wychowawcom, logopedom czy rodzicom zrozumieć istotę problemów, które mogą występować w związku z opanowaniem sztuki w posługiwaniu się słowem pisanym /…/ autorami są najwybitniejsi polscy specjaliści w zakresie problematyki trudności w czytaniu i pisaniu /…/ tytułowe zaburzenia są ukazane wieloaspektowo i z punktu widzenia różnych dziedzin wiedzy”.

 

Fot. Laureatki

    Informacje prasowe

    Data dodania
    7 grudnia 2018