Podsumowanie największego projektu edukacyjnego UMCS

Zapraszamy serdecznie w najbliższy wtorek (21 kwietnia) do Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, gdzie odbędzie się specjalna konferencja podsumowująca realizację 5-letniego projektu edukacyjnego „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Uroczysta inauguracja wydarzenia nastąpi o godzinie 10:00.

"UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy" to największy i najbardziej kompleksowy projekt edukacyjny realizowany na uczelni wyższej we wschodniej Polsce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki środkom pozyskanym w ramach projektu w UMCS:
• uruchomiono na Wydziale Humanistycznym 16 nowych specjalizacji,
• uruchomiono na Wydziale Politologii kierunek „Studia Wschodnioeuropejskie”,
• zorganizowano praktyki i staże (krajowe i zagraniczne),
• wdrożono „Uczelniany system gromadzenia danych od pracodawców”,
• zrealizowano program „Pro absolwent/ka”: szkolenia „Różni ludzie - równe szanse”, „Zakładanie, prowadzenie i praca w organizacjach pozarządowych …”, coachingi w ramach programu „Talenty UMCS”, szkolenia miękkie tj. „Komunikacja w biznesie”, „Zawodowy savoir vivre”, „Metody pracy projektowej”, „Różnice kulturowe w biznesie” oraz „Kreatywne techniki”,
• zorganizowano panele eksperckie – cykliczne spotkania studentów z potencjalnymi pracodawcami i ekspertami,
• uruchomiono kursy zdalne z zakresu geoinformacji dla osób pracujących.

Projekt poprawił także jakość studiowania w UMCS, m.in. poprzez uruchomienie:
• punktu dla studentów z niepełnosprawnością z 8 specjalistycznymi stanowiskami pracy (sprzęt, oprogramowanie, podjazd dla niepełnosprawnych), umożliwiającymi pełne korzystanie z oferty UMCS, dodatkowo realizowane jest również poradnictwo prawne i psychologiczne,
• specjalistycznego laboratorium tłumaczeniowego wyposażonego w 14 dźwiękoszczelnych kabin do tłum. symultanicznego,
• pracowni audiowizualnej wyposażonej m.in. w profesjonalne kamery, aparaty fotograficzne, specjalistyczne oświetlenie, mikrofony, komputery montażowe z niezbędnym oprogramowaniem,
• 6 pracowni multimedialnych wyposażonych w profesjonalny sprzęt.

Za realizację projektu „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”, UMCS otrzymał tytuł Laureata VII edycji Konkursu Najwyższa Jakość Quality International 2013 oraz Srebrne Godło Najwyższej Jakości QI w kategorii QI SERVICES.

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    17 kwietnia 2015