Panel Rola rynku nieruchomości w polityce miejskiej

3 grudnia w godz. 10-16 w Auli im. E. Romera na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbędzie się spotkanie naukowo-branżowe poświęcone „Roli rynku nieruchomości w polityce miejskiej”. Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane referaty przygotowane przez naukowców z UMCS, SGH w Warszawie, pracowników Urzędu Statycznego, reprezentantów administracji samorządowej oraz przedstawicieli inwestorów. Następnie zaplanowana jest dyskusja panelowa.

Będzie to pierwsze z cyklu spotkań poruszające ważne dla rozwoju miast problemy, wynikające między innymi z przyjętej niedawno przez Rząd RP Krajowej Polityki Miejskiej.

W panelu udział wezmą:
dr Krzysztof Żuk (Prezydent Miasta Lublin)
dr hab. Jacek Łaszek (prof. SGH/NBP)
dr. hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski (UMCS)
Jolanta Michalska (Grupa Napollo)
dr hab. Artur Paździor (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
Waldemar Dymek (Urząd Statystyczny w Lublinie)

Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela prof. Marian Harasimiuk.
W załączniku znajduje się program.

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    1 grudnia 2015