Nagroda im. Eugeniusza Pietrasika dla doktoranta UMCS

Zarząd Główny Akademickiego Związku Sportowego, pragnąc uczcić osobę zmarłego w Atlancie Eugeniusza Pietrasika, począwszy od roku akademickiego 1996/1997 przyznaje nagrodę jego imienia. Wyróżnienie to jest przeznaczone dla najlepszych studentów - członków AZS, propagatorów i organizatorów sportu powszechnego oraz rekreacji.

Miło nam poinformować, że Zarząd Główny AZS postanowił w bieżącym roku akademickim wyróżnić tą nagrodą doktoranta Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej - Pawła Markiewicza.

Paweł Markiewicz jest członkiem Zarządu klubu uczelnianego AZS aktywnie zaangażowanym w działalność organizacyjną i sportową klubu. Na co dzień prowadzi nie tylko kronikę AZS Lublin, ale jest również propagatorem znajomości historii AZS w całej Polsce poprzez realizację projektu MNiSW „Wirtualne Muzeum AZS”.

    Informacje prasowe