Nadanie tytułu doktora honoris causa UMCS prof. Michałowi Śliwie

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa UMCS prof. Michałowi Śliwie – wybitnemu politologowi i historykowi, specjalizującemu się w historii i idei doktryn politycznych.

fot. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Uroczystość odbędzie się 26 czerwca br. o godz. 13:00 w Auli im. Ignacego Daszyńskiego na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3, Lublin).

Prof. dr hab. Michał Śliwa należy do najbardziej cenionych postaci środowiska akademickiego nauk społecznych w Polsce oraz poza granicami kraju. Wniósł znaczący wkład w rozwój historii myśli politycznej. Jest wybitnym historykiem idei, autorem semantyki dziejów ideologii i doktryn politycznych w Polsce i Niemczech. Znany jest z zaangażowania na rzecz jakości kształcenia w Polsce. Brał aktywny udział w tworzeniu nowych kierunków studiów, m.in. jest współautorem programu kształcenia na kierunku politologia.

Prof. dr hab. Michał Śliwa jest autorem 300 publikacji, w tym ponad 20 monografii oraz wielu biografii twórców myśli, m.in. Ignacego Daszyńskiego, Mieczysława Niedziałkowskiego, Jana W. Machajskiego, Feliksa Perla czy Jana Strzeleckiego. Przez cztery kadencje piastował stanowisko rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (1999-2002, 2002-2005, 2008-2012, 2012-2016). Członek Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Konferencji Rektorów Uniwersytetów Pedagogicznych, Członek Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Komisji ds. Kształcenia KRASP.

Z Wydziałem Politologii UMCS prof. Michał Śliwa współpracuje od blisko 30 lat. Wielokrotnie był recenzentem w postępowaniach awansowych, doktorskich, habilitacyjnych oraz profesorskich. Uczestniczy w wykładach, seminariach naukowych i konferencjach, wspiera pracowników w rozwoju naukowym oraz współpracuje w szerokim obszarze działań naukowych.

W załączniku znajduje się biogram profesora.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    18 czerwca 2019