Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Dzisiaj, 3.12.2020 r. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. To wyjątkowe święto ustanowione zostało blisko 30 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i przypomina nam, jak ważne jest podejmowanie działań umożliwiających pełne i równoprawne włączanie się osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne i kulturalne oraz działalność gospodarczą i polityczną.

– W ramach Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów działa Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami, który znajduje się w domu studenckim Babilon. Pracownicy zespołu udzielają porad związanych ze studiowaniem, pomocą stypendialną oraz starają się rozwiązywać trudności studentów z niepełnosprawnościami. Do każdej osoby podchodzą w sposób indywidualny – mówi Alicja Borzęcka-Szajner, Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów. – Studenci, doktoranci z niepełnosprawnościami mogą w naszym uniwersytecie skorzystać z szerokiej gamy form wsparcia. Wsparcia asystenta między innymi do adaptacji materiałów, notującego, wspomagającego na formach wyjazdowych, asystenta transportowego –transportu na zajęcia i z powrotem do miejsca zamieszkania, tłumaczenia zajęć na język migowy, porad w trudnościach w zakresie uczenia się, wyjazdowych form wsparcia takich jak Dni Adaptacyjne, specjalistycznych szkoleń, wspomagających proces dydaktyczny, wypożyczalni sprzętu m.in. notebooków, dyktafonów, poradnictwa psychologicznego, prawnego, zawodowego, zajęć sportowych.

Jednym z uczelnianych przedsięwzięć jest projekt „Dostępny UMCS” – opowiada o nim dr hab. Małgorzata Kuśpit z Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogiki i Psychologii. – Koordynatorem projektu jest pani Anna Jędrzejewska. Główny cel projektu koncentruje się na zwiększeniu dostępności edukacyjnej UMCS skierowanej do osób z szeroko pojętą niepełnosprawnością przez wdrażanie rozwiązań, które niwelowałyby wcześniej zidentyfikowane bariery w zakresie dostępności strukturalnej, architektonicznej, technologicznej, proceduralnej oraz wsparcia edukacyjnego. – Jak mówi prof. Kuśpit już od wrześnie trwają prace nad opracowaniem strategii społecznej odpowiedzialności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które mają zakończyć się w 2021 roku. – Dokument będzie opisywał sposób podejmowania i doskonalenia zmian organizacyjnych na uczelni jako miejsca otwartego i przyjaznego osobom z niepełnosprawnością, w tym tworzenia odpowiedniej kultury organizacyjnej, przyjęcia zasad między innymi w zakresie niedyskryminacji, zrównoważonego rozwoju i kreowania pozytywnego wizerunku uczelni. W ramach strategii wspólnie z wydziałami oraz przy wsparciu psychologów i innych specjalistów zostaną opracowane procedury postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych, zdrowia psychicznego oraz szeroko pojętych zagrożeń.

Podejmowane przez każdego z nas na co dzień działania zmierzające do integracji oraz zmiany postaw wobec osób z niepełnosprawnościami są niezwykle istotnie. Kluczowy jest również obraz jaki przedstawiają nam wszechobecne media. Opowiada o tym dr Anna Bieganowska-Skóra z Katedry Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej Wydziału Pedagogiki i Psychologii. – Według narodowego spisu powszechnego w Polsce oficjalnie jest 4 697 500 osób z niepełnosprawnościami, czyli w zaokrągleniu około 5 milionów, w Europie 50 milionów, na świecie około 500 milionów. – Ważne jest to, żebyśmy mieli wobec nich pozytywne postawy, byli nastawieni otwarcie. Kiedy spojrzymy na listę różnego rodzaju barier to okaże się, że postawy wymienianie są jako jedne z pierwszych. 
Też szalenie istotną kwestią jest to, w jaki sposób osoby z niepełnosprawnością pokazywane są przez media. Okazuje się, że ten wizerunek medialny ciągle wpięty jest w szereg stereotypów. (...) Colin Barnes pod koniec lat 90. opracował zestaw stereotypów filmowych, gdzie okazało się, że osoba z niepełnosprawnością  najczęściej pokazywana jest jako jedyny wróg samej siebie, jako superkaleka, jako osoba, która tworzy nastrój i taką osobliwość, jako osoba aseksualna. Nikt z nas pod taką charakterystyką z własnej nieprzymuszonej woli by się w żadnym momencie swojego życia nie podpisał. Na szczęście rośnie świadomość także twórców. Mierzymy się tutaj ciągle z tym, że kiedy film wchodzi na ekrany, to jego twórcy chcieliby, żeby osiągnął sukces frekwencyjny i finansowy, a czasem trudno pogodzić to z życzeniami pedagogów o rzetelne pokazywanie osób z niepełnosprawnością. 

Serdecznie zapraszamy do upowszechniania wypowiedzi zamieszczonych w poniższym nagraniu, w którym eksperci tłumaczą istotę społecznej odpowiedzialności oraz wzajemnego wsparcia, a także omawiają działania podejmowane na UMCS w celu polepszenia integralności osób z niepełnosprawnościami. 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    3 grudnia 2020