Matura 2015 - kod dostępu

5 grudnia br. odbędzie się spotkanie Szkół Partnerskich Instytutu Filologii Polskiej UMCS. Udział w imprezie zgłosiło ok. 500 uczniów szkół licealnych, którzy przybędą pod opieką nauczycieli pełniących funkcję koordynatorów współpracy z IFP UMCS. Jest to kolejne spotkanie z cyklu, który został zapoczątkowany w roku akademickim 2008/2009.

Tegoroczne spotkanie pt. "Matura 2015 – kod dostępu" ma pomóc maturzystom zrozumieć istotę nowej formuły egzaminu maturalnego. Nowa matura będzie wymagała od uczniów dużej samodzielności myślowej i – jak sygnalizują eksperci – bardzo dobrego przygotowania merytorycznego.

W godzinach 9.00-11.00 w obu połączonych aulach Wydziału Humanistycznego UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A) wszyscy Goście wysłuchają wykładów prof. dr hab. Anny Pajdzińskiej oraz prof. dra hab. Dariusza Chemperka, a następnie w godz. 11.30-13.30 odbędą się warsztaty w mniejszych grupach, w salach dydaktycznych na terenie Wydziału Humanistycznego UMCS oraz w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS (budynek ACK UMCS „Chatka Żaka”, ul. Radziszewskiego 16 w Lublinie).

Więcej informacji na ten temat udziela dr hab. Dorota Filar

    Informacje prasowe

    Data dodania
    4 grudnia 2014