Kursy CJKP UMCS z akredytacją NAWA

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie znalazł się w gronie dwunastu polskich uczelni, które otrzymały akredytację Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Akredytacja została przyznana na prowadzenie przez Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS kursu przygotowawczego do studiów w Polsce dla stypendystów Rządu RP oraz letnich kursów języka i kultury polskiej odbywających się zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej. Wniosek z opisem programu ww. kursów oraz potencjału kadrowego, dydaktycznego, organizacyjnego i technicznego przygotowało CJKP UMCS kierowane przez prof. Annę Dunin-Dudkowską. Otrzymane uprawnienia upoważniają uczelnię do składania ofert w konkursach oraz udziału w programach NAWA na realizację wspomnianych szkoleń w latach 2021-2023.

Od początku swego istnienia, czyli 1981 roku CJKP UMCS organizuje kursy przygotowujące do studiów w Polsce. Zajęcia prowadzone są przez pracowników centrum oraz nauczycieli przedmiotów specjalistycznych z różnych wydziałów uczelni. Uczestnicy uczą się w grupach o profilach ścisłym i przyrodniczym, humanistycznym, społecznym, inżynieryjno-technicznym i rolniczym. Kursanci to osoby o różnym stopniu znajomości języka polskiego, którzy poza doskonaleniem umiejętności językowych biorą również udział w wykładach z historii i kultury Polski, a także bogatym programie kulturalno-turystycznym.
Absolwenci stają się ambasadorami języka polskiego i kultury, a także UMCS i Lublina na całym świecie. Podczas kilkudziesięciu lat swej działalności centrum kształciło przedstawicieli ponad 80 krajów z 5 kontynentów.

Informacja na stronie NAWA

    Informacje prasowe

    Data dodania
    31 marca 2021