Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich i Inauguracja Roku 2014/15 w UMCS

22 października br. (środa) na Zamku Lubelskim (Muzeum Lubelskie, ul. Zamkowa 9 w Lublinie) odbędzie się Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich, której gospodarzem jest UMCS. Obrady, odbywające się w godz. 9.00 - 15.00 będą miały charakter zamknięty, bez udziału dziennikarzy.

W przerwie obrad, o godz.12.30 zaplanowano otwarcie wystawy rzeźb prof. Adama Myjaka, Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, profesora Wydziału Artystycznego UMCS. Ten utalentowany rzeźbiarz, mistrz i wychowawca wielu pokoleń twórców od lat związany jest z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, kieruje Zakładem Rzeźby i Ceramiki.

O godz.15.00 w Sali Malarstwa Europejskiego odbędzie się konferencja prasowa z udziałem: prof. dr hab. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. dra hab. Bronisława Marciniaka, Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza - Przewodniczącego KRUP oraz prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego, Rektora UMCS.

Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) została powołana przez Rektorów Uniwersytetów na zjeździe w Krakowie w dniu 16 lutego 1989 roku. KRUP opracowuje i przedstawia opinie i stanowiska w sprawach istotnych dla rozwoju polskiej nauki, szkolnictwa wyższego, kultury i oświaty współpracując z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod linkiem: http://krup.edu.pl/konferencja/o-konferencji

O godz.16.00 w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX na Zamku Lubelskim zapraszamy na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Adamowi Danielowi Rotfeldowi, wybitnemu badaczowi współczesnych stosunków międzynarodowych, dyplomacie, Ministrowi Spraw Zagranicznych w 2005 roku.

23 października br. (czwartek) o godz. 11.00 w Auli Uniwersyteckiej Wydziału Prawa i Administracji UMCS odbędzie się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2014/15 w UMCS, będąca zwieńczeniem obchodów 70-lecia naszej Uczelni.W uroczystości weźmie udział m.in. prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld (doktor honoris causa UMCS). Podczas Inauguracji zostaną także wręczone: Nagroda im. Jerzego Giedroycia oraz Nagroda Naukowa "Marii Curie". Koncert inauguracyjny pt. "70 lat minęło" w reżyserii Andrzeja Rozhina z udziałem m.in. Katarzyny Skrzyneckiej odbędzie się o godz. 19.00 również w Auli Wydziału Prawa.


W załączniku znajdują się biogram prof. Adama Rotfelda oraz program Inauguracji Roku Akademickiego.

 

    Informacje prasowe