Konferencja prasowa w sprawie XII LFN - 16.09.15 r.

W środę 16 września br. o godz. 11.00 w Sali Senatu UMCS (Rektorat, XV piętro, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5 w Lublinie) odbyła się konferencja prasowa, poprzedzająca XII Lubelski Festiwal Nauki. Gospodarzem Festiwalu jest w tym roku UMCS.

W konferencji udział wzięli: prof. Stanisław Michałowski - Rektor UMCS, prof. Ryszard Dębicki - Prorektor UMCS oraz Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Festiwalu, dr Monika Baczewska-Ciupak - Z-ca Przew. Komitetu Organizacyjnego ds. Naukowych, Karina Kasperek - Z-ca Przew. Komitetu Organizacyjnego, Edyta Karczmarska - Koordynator wydarzeń kulturalnych, Marcin Gołębiowski - Koordynator Pikniku Naukowego, a także Koordynatorzy z KUL, Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Lubelskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego.

Podczas konferencji został przedstawiony m.in. szczegółowy program naukowy i artystyczny Festiwalu (z uwzględnieniem najciekawszych projektów) oraz Pikniku Naukowego. Poruszone zostały także kwestie organizacyjne.

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    16 września 2015