Konferencja prasowa 22.01.2019 r. godz. 12:30 - zaproszenie

Zapraszam serdecznie 22 stycznia br. o godz. 12:30 na konferencję prasową (Sala Senatu, Rektorat XV piętro), podczas której podsumujemy projekt pt. „Inkubator innowacyjności+”. Jest to pierwszy projekt dotyczący komercjalizacji wiedzy o tak kompleksowym zakresie, skierowany do pracowników naukowych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Podczas spotkania zaprezentujemy wynalazki naukowców UMCS i KUL, które znalazły zastosowanie w praktyce oraz przedstawimy współpracę obu uczelni w tym zakresie.

W konferencji prasowej udział wezmą:
- JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski
- Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
- Prorektor ds. Nauki i Kształcenia KUL, dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. uczelni
- Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS, Anna Grzegorczyk
- Prezes Zarządu KUL Creative sp. z o.o., Kierownik Działu Komercjalizacji Wiedzy KUL, Radosław Krajewski
- Zaproszeni naukowcy biorący udział w projekcie

Konferencja prasowa
22.01.2019 r. (wtorek), godz. 12:30
Sala Senatu UMCS, Rektorat XV piętro
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, Lublin

    Informacje prasowe

    Data dodania
    17 stycznia 2019