Konferencja nt. wpływu pandemii i sytuacji związanej z wojną rosyjsko-ukraińską na systemy prawne - wtorek, godz. 9.00

Zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Resilience and transformations of the legal systems - in the time of crises (Polish and Hungarian approaches) – 2nd Polish-Hungarian Legal Studies Conference”, która odbędzie się jutro (wtorek, 21 czerwca br.) w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Prawa i Administracji UMCS (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5). Państwa Dziennikarzy zapraszamy szczególnie na uroczyste otwarcie wydarzenia z udziałem władz uczelni - o godz. 9:00.

Jest to już druga konferencja zorganizowana przez Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut Nauk Prawnych wspólnie z Wydziałem Prawa Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie (ELTE). Wystąpienia uczestników wydarzenia dotyczyć będą w szczególności wpływu pandemii COVID-19 i sytuacji związanej z wojną rosyjsko-ukraińską na systemy prawne oraz funkcjonowanie administracji publicznej w Polsce i na Węgrzech.

Prelegentami są pracownicy naukowi i doktoranci wydziałów prawa UMCS i ELTE. Do udziału w konferencji zaproszono naukowców z 33 krajów uczestniczących w finansowanym przez Unię Europejską projekcie naukowym COST Action CA20123 - Intergovernmental Coordination from Local to European Governance (IGCOORD).

Wydarzenie będzie transmitowane również on-line. W załączniku znajduje się program konferencji.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    20 czerwca 2022