Konferencja: "Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze"

Zapraszamy na Ogólnopolską konferencję naukową pt. „Ludowość w sztuce, muzyce, literaturze i teatrze”, która odbędzie się 29 listopada 2019 roku od godz. 9:00 w Akademickim Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka” i będzie częścią XXIX Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe”.

Zagadnienia poruszane podczas wydarzenia to m.in.: geneza i przejawy sztuki ludowej w muzyce, plastyce, literaturze i teatrze; ludowy styl artystyczny; sztuka ludowa wczoraj i dziś: między folklorem, folkloryzmem i folkiem; sztuka w służbie „ludu” – cepeliada, zespoły folklorystyczne, socrealizm; ludowe inspiracje w sztuce współczesnej – etnodizajn, muzyka folkowa, ruch etno; literatura chłopska i literatura o chłopstwie oraz ludowy obraz świata w sztuce.

Organizatorami konferencji są: Instytut Filologii Polskiej UMCS, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów UMCS, Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, „Pismo Folkowe” oraz Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego.

W załączniku znajduje się szczegółowy program wydarzenia.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    26 listopada 2019