Klastry obliczeniowe w Instytucie Matematyki UMCS

W Instytucie Matematyki UMCS uruchomiony został właśnie wysokowydajny klaster obliczeniowy Lunar. Klaster umożliwi prowadzenie badań nad nowymi algorytmami równoległymi rozwiązywania skomplikowanych problemów numerycznych i optymalizacyjnych oraz symulacji cyfrowych złożonych systemów informatycznych, zjawisk fizycznych, procesów chemicznych. Możliwe będzie również prowadzenie skomplikowanych obliczeń inżynierskich.

W skład klastra wchodzi 100 węzłów, każdy wyposażony w dwa chłodzone ciepłą wodą procesory CPU Intel Xeon Haswell 2.3 GHz 12 rdzeni, 128 GB RAM. Osiem serwerów wyposażonych jest w akceleratory Intel Xeon Phi, sześć serwerów posiada wysokowydajne karty GPU NVIDIA K40. Serwer typu storage oferuje dyski o łącznej pojemności 30TB. Całość jest połączona za pomocą sieci Infiniband 56 GB/s oraz Ethernet. Klaster uzupełnia infrastruktura serwerowni (szafy aparaturowe, urządzenia sieciowe, urządzenia chłodzące). Chłodzenie serwerów "ciepłą wodą" zmniejsza zużycie energii o dwadzieścia procent w stosunku do rozwiązań klasycznych.

Na klastrze zainstalowano wiele interesujących programów do prac naukowych z różnych dziedzin nauki wymagających prowadzenia skomplikowanych obliczeń (metody numeryczne, fizyka, chemia, inżynieria, GIS). Do najważniejszych programów należy zaliczyć:

 • Intel Cluster Studio XE for Linux
 • PGIAccelerator CDK Cluster Developmen t Kit for Linux
 • All NAG HPC, Serial Libraries and Fortran Compiler for Linux
 • Matfor 4.1 for Fortran, C/C++
 • Mathematica Standard 9.01 Network 25 users + grid Mathematica server
 • MATLAB, toolboxy, Simulink , kompilatory
 • ADF, ADF GUI, BAND, BAND GUI, COSMO -RS, ReaxFF
 • Phonon 6.10
 • ATK for Linux
 • ArcGIS
 • ITASCA, Abacus, Ansys i Fluent

Aparatura jest unikatowa również ze względu na możliwość jednoczesnego użycia wszystkich jej zasobów do wykonywania obliczeń, przez co charakteryzuje się wydajnością obliczeniową na poziomie 120 TFLOPS. Klaster jest połączony przez sieć ze starszymi zasobami superkomputerowymi wydziału obejmującymi 120 procesorów CPU oraz osiemdziesiąt procesorów GPU Tesla Fermi, co stanowi unikat w skali kraju. Całość może być wykorzystana do prac naukowych nad rozwojem metod obliczeniowych i algorytmów równoległych dla środowisk heterogenicznych. Na wydziale dostępne są pracownie komputerowe ułatwiające korzystanie z zasobów klastra (praca na programach interaktywnych).

Klaster jest aktualnie wykorzystywany do pracy naukowej przez zespoły badawcze z Instytutów Matematyki, Fizyki i Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS oraz Wydziału Chemii UMCS i Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS, Politechniki Lubelskiej oraz innych uczelni i instytutów badawczych z kraju. Wkrótce zostanie ogłoszony  program udzielania grantów obliczeniowych dla zainteresowanych zespołów badawczych. Dodatkowo przy wykorzystaniu klastra prowadzone będą szkolenia z programowania i wykorzystania komputerów dużych mocy, w których uczestniczyć będą mogli pracownicy ośrodków naukowych z całego kraju. Więcej informacji pojawi się wkrótce na stronie: http://kdm.umcs.pl (kontakt mailowy: info@kdm.umcs.lublin.pl).

Oprócz badań naukowych prowadzonych przez zespoły badawcze z UMCS oraz innych uczelni i jednostek badawczych, klaster będzie wykorzystywany w dydaktyce (studia licencjackie i magisterskie) na kierunkach Matematyka, Informatyka, Geoinformatyka, Fizyka oraz przez doktorantów na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS do wykonywania obliczeń niezbędnych przy pisaniu rozpraw doktorskich z matematyki, fizyki, informatyki i chemii.


Więcej informacji udziela:
dr hab. Przemysław Stpiczyński, prof. nadzw.
Kierownik Zakładu Informatyki na UMCS
Telefon: (81) 537-62-27
e-mail: przemyslaw.stpiczynski@umcs.lublin.pl

  Informacje prasowe

  Data dodania
  4 listopada 2015