Jubileusz prof. Tomasza Goworka

29 czerwca br. o godz. 12.00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS (aula Instytutu Matematyki, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 1) rozpocznie się uroczysta sesja z okazji 50-tej rocznicy obrony pracy doktorskiej prof. dra hab. Tomasza Goworka (na ówczesnym Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS).

Prof. Tomasz Goworek(urodzony w 1934 roku  w Struży) jest cenionym na świecie fizykiem jądrowym badającym zjawisko anihilacji.

Karierę naukową rozpoczynał w Katedrze Fizyki Doświadczalnej UMCS u prof. St. Ziemeckiego, gdzie został zatrudniony jeszcze przed uzyskaniem tytułu magistra. Brał udział w tworzeniu fizyki jądrowej w Lublinie pod kierunkiem prof. Włodzimierza Żuka. Jako pierwszy spośród fizyków lubelskich wyjechał w 1957 r na półroczny staż w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej (w ówczesnym ZSRR).
Zapoczątkował i rozwijał w Lublinie badania z wykorzystaniem zjawiska anihilacji pozytonów. Wielokrotnie wyjeżdżał na staże zagraniczne, m.in. do Uppsali (Szwecja), Strasburga, Tsukuby (Japonia). Jest autorem ponad 140 prac naukowych, kilku książek, zarówno z dziedziny fizyki, jak i lotnictwa, którym się pasjonował.

Program uroczystości znajduje się tutaj:
http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,57,50-rocznica-obrony-pracy-doktorskiej-prof-goworka,24698.chtm

Uroczystość odbędzie się podczas konferencji PSPA (Polish Seminar on Positron Annihilation), która organizowana jest cyklicznie od 50 lat; do roku 2007 przez Uniwersytet Wrocławski, od 2007 przez UMCS. Konferencja dotyczy wykorzystania antymaterii do badań materii, a dokładnie technik opartych na zjawisku anihilacji pozytonów (elektronów dodatnich). Można nimi badać zmiany w materii od 0.1 nanometra, czyli zobaczyć np. brak pojedynczego atomu w strukturze (tzw. defekty). Celem konferencji jest wymiana doświadczeń pracowników naukowych tej dyscypliny, informacja o aktualnych osiągnięciach w samych badaniach, jak i w rozwoju nowych technik pomiarowych.

Więcej informacji na ten temat: http://www.pspa15.umcs.pl/


Telefony kontaktowe:
dr hab. Bożena Jasińska, prof. nadzw. - Przewodnicząca konferencji – tel.537 62 88
dr Bożena Zgardzińska, dr Marek Pietrow - Sekretarz konferencji  – tel. 537 62 86

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    26 czerwca 2015