Inauguracja Programu Stypendialnego Kirklanda - 17 września 2014

17 września br. o godz.10.00 w Sali Widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS (ACK UMCS "Chatka Żaka", ul. Radziszewskiego 16) odbędzie się ogólnopolska inauguracja Roku Akademickiego 2014/15 Programu Stypendialnego im. Lane'a Kirklanda. To przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której misją jest m.in. wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej . Wzorowany na amerykańskim Programie Fulbrighta, nosi imię zmarłego w 1999 roku Lane'a Kirklanda, zasłużonego dla Polski wieloletniego przewodniczącego amerykańskiej centrali związkowej AFL-CIO, członka Rady Dyrektorów Polsko-Amerykańskiego Funduszu Przedsiębiorczości.

Program Kirklanda adresowany jest do młodych liderów, działających w administracji publicznej, środowisku akademickim i biznesowym, w mediach oraz w polityce. Jego ogólny cel to dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej. W Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej program ten jest realizowany od 2001 roku. W latach 2001-2014 UMCS gościł w sumie 97 stypendystów - z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rosji, Słowacji, Armenii, Gruzji, Mołdowy, Azerbejdżanu oraz Kazachstanu.

Gospodarzem spotkania będzie prof. dr hab. Ryszard Dębicki, Prorektor UMCS ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, zaś wykład inauguracyjny pt.„Poprawność polityczna – tolerancja czy ograniczenie?” wygłosi Pani dr hab. Urszula Kusio z Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. W uroczystości weźmie też udział 45-ciu stypendystów programu Kirklanda, którzy rozpoczynają w UMCS dwutygodniowy kurs, mający ich przygotować kulturowo i językowo do rocznego pobytu w Polsce.

Zarówno tegoroczna inauguracja Programu Kirklanda, jak i kurs przygotowawczy dla stypendystów, po raz pierwszy odbywają się w Lublinie.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    17 września 2014