Inauguracja a Roku Akademickiego UMCS 2015/2016 - dodatkowe informacje

W uzupełnieniu do poprzedniej wiadomości na temat Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 przesyłamy Państwu informację na temat nagrodzonych osób.

Społeczność Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, największej publicznej uczelni po wschodniej stronie Wisły, z udziałem licznie zaproszonych gości uroczyście zainaugurowała dziś nowy rok akademicki 2015/2016. Uroczystość poprzedziło otwarcie dwóch wystaw w Bibliotece Głównej UMCS: poświęconej Jerzemu Giedroyciowi oraz prof. Tomaszowi Goworkowi.

Podczas inauguracji została wręczona (już po raz piętnasty) Nagroda im. Giedroycia. Kapituła Nagrody, pod przewodnictwem  prof. Krzysztofa Pomiana przyznała ją w tym roku Andrzejowi Stanisławowi Kowalczykowi za książkę "Wena do polityki. O Giedroyciu i Mieroszewskim" - t. 1-2, Towarzystwo "Więź", Warszawa 2014.  Po raz drugi przyznano również wyróżnienie, które trafiło do prof. Bohdana Cywińskiego, autora książki pt. "Szańce kultur. Szkice z dziejów narodów Europy Wschodniej, Wydawnictwo Trio, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa 2013. Sylwetki nagrodzonych i nominowanych przedstawiła prof. Iwona Hofman.

Ponadto za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-niemieckiej współpracy i dobrosąsiedzkich stosunków Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali: Rieta-Helga Rheinlader, Hans-Dieter Rheinlander oraz Christian Leiber. Ich sylwetki i dokonania naukowe przedstawił wcześniej prof. Andrzej Kokowski.

Dr hab. Jerzy Wielbo, dr Dominika Kidej oraz dr Marta Fiołka z UMCS otrzymali odznaki honorowe za zasługi dla wynalazczości.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania 40 pracowników UMCS odznaczonych zostało Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Tytuł najlepszego absolwenta UMCS i złoty medal otrzymała dziś  mgr Aleksandra Abramczyk - absolwentka Wydziału Artystycznego. Poza tym przyznano tytuły najlepszym absolwentom poszczególnych Wydziałów, którzy otrzymali srebrne medale.

Ponadto w tym roku po raz pierwszy zostały wręczone nagrody Fundacji Absolwentów UMCS. Laureatami zostali: Ernest Kolek, Emil Chról oraz Vitaliy Smygur.

Jedną z najważniejszych części uroczystości była immatrykulacja studentów pierwszego roku i doktorantów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wykład inauguracyjny pt. "Świat uporządkowanych struktur nowoczesnych materiałów" wygłosił prof. dr hab. Stanisław Pikus.

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    27 października 2015