Finanse i rachunkowość z wyróżniającą oceną PKA

Niezwykle miło nam poinformować, że Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej po dokonaniu oceny programowej na kierunku „Finanse i rachunkowość” prowadzonym na Wydziale Ekonomicznym UMCS na poziomie studiów I oraz II stopnia przyznało mu ocenę wyróżniającą.

Pragniemy podkreślić, że kierunek „Finanse i rachunkowość” od lat cieszy się niesłabnącym powodzeniem podczas rekrutacji. W roku akademickim 2016/2017 znalazł się w czołówce pod względem liczby osób przypadających na jedno miejsce – 5,04 osoby/miejsce. Na FiR przyjmowani są zawsze najlepsi kandydaci, w tym roku były to osoby z min. 184 punktami z matury. 

Wyróżniająca ocena jest uhonorowaniem doświadczeń i wieloletnich starań pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Ekonomicznego UMCS. Przez niemal 10 lat istnienia kierunku, Uczelnia wykształciła wielu absolwentów, którzy z powodzeniem radzili sobie na rynku pracy.

Nagrodzony kierunek umożliwia studentom zdobycie dogłębnej wiedzy nie tylko z zakresu finansów i rachunkowości, ale również funkcjonowania instytucji finansowych i banków, umiejętności analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Zajęcia przygotowują studentów do podjęcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych (przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, biurach rachunkowych, bankach i zakładach ubezpieczeń, instytucjach administracji publicznej i służbach finansowych różnych branż).

W ramach kierunku można wybrać następujące specjalności: Bankowość i rynki finansowe,  Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstw, Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, Specjalista bankowy – studia licencjackie oraz Certyfikowany menedżer bankowy, Audyt i rachunkowość zarządcza, Doradca finansowy, Podatki i finanse publiczne, Menadżer finansowy, Inwestycje kapitałowe – studia magisterskie.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    22 listopada 2016