Dr hab. Katarzyna Smyk redaktorem "Literatury Ludowej"

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. Katarzyna Smyk z Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS została przyjęta na stanowisko Redaktora czasopisma „Literatura Ludowa” na lata 2017-2020.

„Literatura Ludowa” jest wiodącym polskim periodykiem poświęconym folklorystyce. Dwumiesięcznik powstał w 1957 roku w Warszawie i do 1968 roku jego redakcji przewodniczył Julian Krzyżanowski; od roku 1972 wydawane jest we Wrocławiu, najpierw pod redakcją Czesława Hernasa, a następnie, do 2016 roku, Jolanty Ługowskiej. Pismo jest organem Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego za rok 2016 „Literatura Ludowa” uzyskała 11 punktów. 

Gratulujemy i życzymy satysfakcji płynącej ze współtworzenia tego renomowanego czasopisma.

 

    Informacje prasowe

    Data dodania
    13 grudnia 2016