"Diagnozy współczesności" - zaproszenie na seminarium UMCS

Instytut Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS oraz Zespół ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS, Biuro Spraw Studenckich i Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów zapraszają na III Otwarte Seminarium Filozoficzno-Psychiatryczne „Diagnozy współczesności”, które odbędzie się w dniach 12-13 listopada br. w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS (Lublin, pl. M. Curie-Skłodowskiej 4).

Seminarium ma służyć rozpoznaniu społecznych i kulturowych uwarunkowań zdrowia psychicznego, zbadaniu natury „symptomów” przejawiających się w kulturze w postaci kryzysów psychicznych, depresji, nerwic, zaburzeń osobowości, uzależnień oraz nakreśleniu uwarunkowań społeczno-kulturowych dla tych problemów.

Celem dwudniowego spotkania jest dyskusja nad sposobami budowania wzajemnej relacji  między osobami żywo zainteresowanymi tematyką zdrowia psychicznego a osobami chorującymi, ich rodzinami i terapeutami oraz udoskonalaniem sposobów wspomagania osób z problemami psychicznymi. Szczególny nacisk położony zostanie na sytuację młodzieży studiującej, a także na  możliwości psychoprofilaktyki, psychoedukacji, samorozwoju i pomocy młodym osobom w kryzysie.

Wydarzenie jest częścią projektu „Przyjazny Uniwersytet III”, którego celem jest zapewnienie studentom z problemami zdrowia psychicznego odpowiednich warunków studiowania. Działania projektowe koncertują się na takich obszarach jak: rozpowszechnianie wiedzy o zdrowiu psychicznym, szerzenie pozytywnych postaw wobec osób mających trudności w tej sferze oraz propagowanie dobrych praktyk w środowisku akademickim.

Współorganizatorem przedsięwzięcia są Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, dzięki którym miały miejsce poprzednie edycje seminarium.

Informacja znajduje się także w załączniku oraz pod linkiem:
 http://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,55,seminarium-diagnozy-wspolczesnosci,27855.chtm

Zainteresowani Dziennikarze mogą się w tej sprawie kontaktować z p. Katarzyną Skalską.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    9 listopada 2015