Debata przedwyborcza na Wydziale Ekonomicznym UMCS - zaproszenie

Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wraz z Pracodawcami Lubelszczyzny „Lewiatan” organizują debatę przedwyborczą przedstawicieli Komitetów Wyborczych z Okręgu 6 (Lublin), poświęconą tematyce gospodarczej. Debata odbędzie się 8 października 2019 r. (wtorek) w godzinach 16:45-18:30 w Auli II Wydziału Ekonomicznego (I piętro budynku Rektoratu UMCS).

Na zaproszenie wystosowane do wszystkich komitetów wyborczych, które zarejestrowały Kandydatów w Okręgu 6. odpowiedziały dwa komitety: KW PiS oraz KKW KO i tylko przedstawiciele tych komitetów wezmą w niej udział (maksymalnie po troje reprezentantów).

Debata odbędzie się w formule moderowanej sesji pytań z limitowanym czasem odpowiedzi oraz ewentualnej dyskusji po sesji pytań. Poprowadzą ją profesorowie Wydziału Ekonomicznego UMCS.

Zapraszamy do udziału i ew. zadawania pytań.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    3 października 2019