Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej - zaproszenie

Zakład Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, XVI Komisja Politologii i Stosunków Międzynarodowych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Lublinie oraz Fundacja Badań Międzynarodowych zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt.: „Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej”, która odbędzie się 23 listopada br. na Wydziale Politologii UMCS (Plac Litewski 3).

Dynamiczny rozwój wielu obszarów życia społecznego, do jakiego dochodzi w warunkach procesów globalizacji i przy udziale czynnika technologicznego zdecydował, że potrzebna stała się interdyscyplinarna debata na temat nowego wymiaru przestrzeni międzynarodowej, jakim jest supraterytorialna cyberprzestrzeń. Organizowana konferencja ma na celu rozwój badań interdyscyplinarnych cyberprzestrzeni, która stanowi swego rodzaju nową kategorię przestrzeni społecznej.

Dyskusja dotyczyć będzie m.in.:

- cyberprzestrzeni jako przestrzeni transnarodowej;
- cyberprzestrzeni jako nowego obszaru władzy i siły, nad którym państwo nie sprawuje wyłącznej kontroli;
- demonopolizacji siły państwa na rzecz podmiotów pozapaństwowych w cyberprzestrzeni;
- nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego w cyberprzestrzeni;
- cyberprzestrzeni jako nowego, tzw. piątego pole walki i rywalizacji o strefy wpływów.

Uwzględniając interdyscyplinarny charakter cyberprzestrzeni, konferencja skierowana jest do przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych tj.: nauk politycznych, stosunków międzynarodowych, prawa, nauk ścisłych (m.in. informatyki), nauk o bezpieczeństwie, nauk o mediach, którzy w badaniach koncentrują się na różnych elementach konstytuujących cyberprzestrzeń oraz zjawiskach i procesach w jej ramach zachodzących. Konferencja ma tym samym szansę przyczynić się do popularyzacji wiedzy na temat przestrzeni wirtualnej.

Zapraszam serdecznie na oficjalne otwarcie konferencji, które odbędzie się w najbliższy czwartek - 23 listopada br. o godz. 11.00 w Sali Rady Wydziału Politologii UMCS (115).

W załączniku znajduje się program wydarzenia.

    Informacje prasowe

    Data dodania
    21 listopada 2017