Artystyczny „Dom Społeczno-Usługowy” Chatka Żaka - zaproszenie na prezentację

Zapraszam na prezentację efektów projektu Agnieszki Góry-Stępień: Artystyczny „Dom Społeczno-Usługowy” Chatka Żaka. Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2019 roku o godzinie 16:30 w Małej Sali Widowiskowej ACK UMCS Chatka Żaka (ul. Radziszewskiego 16, Lublin).

Kiedyś ciągnęło się tu długie, przysadziste wzgórze, na którym Babcia Szamka rzucała okruchami bułki w budowlańców. – Znacjonalizowali moją ziemię – znów tupnęła ze złości nogą. Wokół rozciągał się teren rozjeżdżany kołami ciężarówek i traktorów, pełen dziur i kamieni, które sprzątała młodzież, ściągnięta tu hasłem, że dolar jest oparty na złocie, a złoty na czynie, i obowiązkiem młodzieży jest w czynie społecznym przygotować miejsce pod budowę. Wszędzie robiły się kałuże, a małe ślady butów w błocie zdradzały obecność tam także dzieci. Teren budowy przypominał najmłodszym księżycowy krajobraz (...) (fragmenty maszynopisu autorstwa Agnieszki Góry-Stępień)

Dziś stoi tu budynek o bardzo interesującym, antykubicznym układzie brył i plastycznym detalu, myślę tu oczywiście o muralu w estetyce mondrianowskiej na północnej ścianie, ekspresyjnej rzeźbie „ukrytej” w bryle, a także lecorbusierowskim, „wygiętym” daszku nad wejściem głównym – mówi Izabela Pastuszko, zastępca dyrektora ACK UMCS Chatka Żaka – To jest obiekt wyjątkowy i mam poczucie jako badacz architektury, że jeśli mówimy o późnym modernizmie w Lublinie, to nie ma ciekawszego budynku. Obiekt został perfekcyjnie zaprojektowany przez krakowską architektkę Krystynę Tołoczko-Różyską w duchu integracji sztuk, tak charakterystycznym dla polskiej architektury lat 60. XX w.

Dom Społeczno-Usługowy to pierwotna nazwa Chatki Żaka. Używano jej zanim w 1963 roku nadano temu obiektowi, wyłonioną w specjalnym konkursie, obecną nazwę. Określenie to stało się dla mnie inspiracją do przedstawienia monografii tego miejsca – pisze autorka projektu, Agnieszka Góra-Stępień. Innym powodem mojego zainteresowania jest pierwszy w historii całościowy remont budynku i planowane „nowe otwarcie”.
Przedmiotem projektu były badania nad historią i dorobkiem kulturalnym Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka uwzględniające artystyczne i kulturotwórcze zjawiska na przestrzeni kilkudziesięciu lat istnienia tej wyjątkowej na skalę kraju instytucji kultury studenckiej. Rezultatem jest pierwsza monografia Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka oraz obszerny zbiór materiałów archiwalnych, którą planujemy w niedługim czasie wydać w formie drukowanej.

Projekt zrealizowano w ramach Stypendium Prezydenta Miasta Lublin oraz we współpracy z ACK UMCS Chatka Żaka.

Fot. Edward Hartwig. Zbiory Ewy Hartwig-Fijałkowskiej. Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka-Teatr NN” w Lublinie
https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,9419,prezentacja-artystyczny-dom-spoleczno-uslugowy-chatka-zaka,84854.chtm

https://www.facebook.com/events/629445677591599/

    Informacje prasowe