Informacje Ogólne

PROF-EUROPE est l’Association des Professeurs de Français en Pologne.
(PROF-EUROPE) jest stowarzyszeniem nauczycieli języka francuskiego w Polsce.
Pourquoi adhérer à l’Association des Professeurs de Français en Pologne PROF-EUROPE ?
(Czemu przystąpić do Stowarzyszenia PROF-Europe?)

L’Association a 17 Sections Régionales dont celle de Lublin.
(Stowarzyszenie posiada 17 Oddziałów Regionalnych w tym ten, który mieści się w Lublinie)

Composition officielle du Bureau de PROF-EUROPE LUBLIN :
(Oficjalny skład lubelskiego Zarządu Prof-EUROPE)
Président (Przewodniczący): Richard SORBET richard-sorbet@o2.pl
Vice-Présidente (Vice przewodniczący): Maria CICHOŃ mrcichon@wp.pl
Secrétaire-Trésorière (Sekretarz-Skarbnik): Anna BIAŁEK-MAREK annabialek7@wp.pl
Membre (Członek): Marzanna KĘDZIERSKA mimarzanna@poczta.onet.pl

Le siège officiel de la Section de Lublin de PROF-EUROPE se trouve à l’Institut de Philologie Romane UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, bureau 425.

(Oficjalna siedziba sekcji lubelskiej PROF-EUROPE znajduje się w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS, przy Placu Marii Curie-Skłodowskiej 4a, pokój 425.)

L’inauguration officielle du tableau d’information à l’entrée de l’Institut a eu lieu le 15 avril 2015.
(Oficjalna ineuguracja tabliczki informacyjnej przy wejściu do Instytutu miała miejsce 15 kwietnia 2015 r.)

   

 

Liens vers les sites Internet de PROF-EUROPE:
(Linki do stron internetowych PROF-EUROPE:)
Page d’accueil générale (Strona główna): http://www.profeurope.pl/
Page de Lublin (Strona sekcji lubelskiej): http://www.profeurope.pl/spip.php?rubrique12