Informacje ogólne

Cele Koła Naukowego Romanistów RoManiacy:
- Popularyzacja zwyczajów i kultury frankofońskiej
- Pogłębianie znajomości języka francuskiego
- Budowanie więzi pomiędzy polskimi sympatykami języka francuskiego a francuskimi studentami

Cercle Scientifique des Romanisants RoManiacy
Koło Naukowe Romanistów RoManiacy

Bureau 2016-2017
(Zarząd 2016-2017)

Présidente (Przewodnicząca): „Ada” KOCHAŃCZYK barbara671@interia.pl 
Vice-présidente (Vice-Przewodnicząca): Katarzyna WRONA katarzynawrona@yahoo.fr
Secrétaire (Sekretarz): Marie TALANDIER neige.397@gmail.com 
Trésorière (Skarbnik): Kamila ŁOBKO kama286@wp.pl

Bureau 2015-2016
(Zarząd 2015-2016)

Président (Przewodniczący): „Marc-Damien” GLISZCZYŃSKI marc_damien_gliszczynski@yahoo.fr
Vice-présidente (Vice-Przewodnicząca): Katarzyna WRONA katarzynawrona@yahoo.fr
Secrétaire (Sekretarz): Michał MAJEWSKI shrekwbutach@op.pl
Trésorière (Skarbnik): Kamila ŁOBKO kama286@wp.pl

Opiekunowie:

Tuteur Pédagogique (Opiekun pedagogiczny): mgr Richard Sorbet
Tutrice Scientifique (Opiekun naukowy): dr hab. Anna Krzyżanowska

Planowana działalność w roku akademickim 2015-2016.

De gauche à droite (od lewej): Richard SORBET, Kamila ŁOBKO, Michał MAJEWSKI, Katarzyna WRONA, Marc-Damien GLISZCZYŃSKI, Anna KZRYŻANOWSKA.

 

  

 

 De gauche à droite (od lewej): Kamila ŁOBKO, Michał MAJEWSKI, Katarzyna WRONA, Marc-Damien GLISZCZYŃSKI.