Informacje ogólne

 

Adres:
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Sekretariat:
mgr Maria Frąckiewicz
Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
Wydział Humanistyczny, p. 516
tel./fax (+48) (81) 537-51-87
e-mail: german@hektor.umcs.lublin.pl

Dyrektor Instytutu:
dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS 
dyżury w semestrze zimowym 2018/2019:
wtorki 13.00-14.00
piątki 13.45-14.30
(pok. 517, budynek Wydziału Humanistycznego)

Organy Instytutu

Rada Instytutu:
prof. Janusz Golec, prof. Barbara Sadownik, prof. Monika Adamczyk-Garbowska, prof. Jerzy Żmudzki, prof. Hans-Jörg Schwenk, prof. Jarosław Krajka, dr hab. Agata Brajerska-Mazur, dr hab. Magdalena Sowa, dr hab. Joanna Pędzisz, mgr Kamil Zięba (przedstawiciel doktorantów), przedstawiciel studentów

Rada Programowa:
prof. Hans-Jörg Schwenk, prof. Barbara Sadownik, prof. Jerzy Żmudzki, dr hab. Agata Brajerska-Mazur, dr Beata Kasperowicz-Stążka, dr Ireneusz Chomiuk, przedstawiciel studentów

Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia: prof. Hans-Jörg Schwenk, dr hab. Magdalena Sowa, dr Beata Kasperowicz-Stążka, dr Ireneusz Chomiuk, dr Rafał Augustyn

Przedstawiciel ds. Promocji:
dr Katarzyna Tymoszuk (germanistyka)
dr Monika Janicka (lingwistyka)

Koordynator ds. Programu Erasmus
mgr Marek Jędrzejowski (germanistyka)
dr Marta Michaluk (lingwistyka)

Koordynator ds. współpracy ze szkołami:
dr Jolanta Sękowska (germanistyka)
dr Agnieszka Potyrańska (lingwistyka)


Opiekunowie poszczególnych lat studiów (rok akad. 2018/2019)

Germanistyka:
I rok lic.: dr Andrzej Materna
II rok lic.: dr Konrad Łyjak
III rok lic.: dr Jolanta Sękowska
I rok SUM: dr Beata Kasperowicz-Stążka
II rok SUM: dr Katarzyna Tymoszuk

Lingwistyka:
I rok lic.: mgr Agnieszka Stawecka -Kotuła
II rok lic.: mgr Beata Petkiewicz
III rok lic.: dr Agnieszka Potyrańska
I rok SUM: dr Paweł Aleksandrowicz
II rok SUM: mgr Konrad Szulga

Translacja konferencyjna:
I rok: mgr Paweł Kozłowski
II rok: dr Piotr Szczypa