Informacje ogólne

Miło nam ogłosić,że z inicjatywy studentów zainteresowanych językiem i kulturą Portugalii i krajów portugalskojęzycznych przy Wydziale Humanistycznym UMCS zostało założone Koło Naukowe Portugalistyki (KNP). Siedzibą Koła jest Centrum Języka Portugalskiego Camões przy  UMCS.Opiekunkami Koła zostały  prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz oraz mgr Agnieszka Kruk.
Idea wzbudziła duże zainteresowanie i na spotkaniu organizacyjnym było obecnych ponad 50 osób. Koło oficjalnie rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2016 roku, kiedy został wybrany zarząd Koła ,ustanowiony statut zawierający cele takie jak m. in. popularyzacja kultury Portugalii i krajów portugalskojęzycznych. Zostały również zaplanowane działania, np. organizowanie konferencji, inicjowanie spotkań z osobami z krajów portugalskojęzycznych czy przygotowywanie artykułów.

Pierwszym działaniem zrealizowanym przez członków Koła było włączenie się w przygotowania do organizowanej corocznie Wigilii Portugalistów. Członkowie Koła przygotowali tradycyjne portugalskie potrawy i desery. Spotkanie było okazją do rozmowy o tradycjach świątecznych Portugalii i krajów portugalskojęzycznych.

 

Następnie  9 lutego 2017 roku   Koło uczestniczyło  w spotkaniu na temat tłumaczeń literackich z profesorem literatury Henrykiem Siewierskim z Universidade de Brasilia.  Na spotkaniu mogliśmy porozmawiać o pierwszym portugalskim tłumaczeniu książki „Początek” Andrzeja Szczypiorskiego oraz jak  została ona  odebrana w Portugalii i Brazylii. Mogliśmy dowiedzieć się jak na co dzień wygląda praca tłumacza literackiego oraz jak przebiega  proces tłumaczenia książki. Profesor Siewierski opowiadał także jak wygląda jego praca na Universidade de Brasilia oraz o  życiu  w Brazylii. Spotkanie było również  okazją do rozmowy na temat kultury i literatury portugalskiej i brazylijskiej.

4 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne  spotkanie Koła Portugalistów poświęcone dyskusji na temat  wad i zalet dubbingu i napisów bazując na przykładach z filmu „Shrek” w oryginale oraz   portugalskiej i polskiej wersji językowej.Spotkanie było również okazją do rozmowy na temat różnic między tłumaczeniem a adaptacją oraz na temat strategii przekładu elementów humorystycznych w filmach animowanych.

Koło Naukowe Portugalistów ma także w planach włączenie się w maju w organizację  V edycji Konferencji Studentów Portugalistyki :Język i kultura portugalska poprzez stulecia.Jesteśmy w trakcie przygotowywania fiszek do portugalskiej gry językowej ,która pomoże Nam poszerzyć naszą wiedzę na temat języka, kultury, tradycji, historii Portugalii i krajów portugalskojęzycznych oraz da możliwość lepszego przygotowania do kolokwiów i egzaminów koncowych.Zaczęliśmy również tłumaczyć opowiadania Sophii de Melo Breyner Andersen,które mamy nadzieję wydać w przyszłym roku akademickim. Chcemy też zorganizować turniej gry „Dixit” w wersji portugalskiej, a także innych gier,które mogą nam pomóc w nauce języka.W przyszłości Koło chciałoby zorganizować kolejne konferencje,spotkania z osobami związanymi z Portugalią i krajami portugalskojęzycznymi, konkursy, a także pisać artykuły na temat Portugalii i krajów portugalskojęzycznych. Jesteśmy też otwarci na nowe pomysły i inicjatywy i liczymy na Wasza współpracę !