Informacje ogólne

Humanistyczne Laboratorium Digitalizacji i Wizualizacji Informacji (Hum Lab DiWI) to unikatowa na Lubelszczyźnie pracownia, która stanowi innowacyjną bazę naukowo-badawczą umożliwiającą prowadzenie badań związanych z wykorzystaniem narzędzi i technologii cyfrowych w procesach digitalizacji i wizualizacji informacji, a jednocześnie wdrażanie nowoczesnych technologii informacyjnych, typowych dla humanistyki cyfrowej.

Działalność Laboratorium pozwoli na zwiększenie dostępności do zasobów kulturowych regionu poprzez realizowanie procesu digitalizacji unikatowych zasobów informacyjnych lokalnych i krajowych instytucji, stowarzyszeń i ośrodków (m.in. Ośrodka Książki Obrazkowej OKO przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Towarzystwa Przyjaciół Janowca nad Wisłą, Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej w Wojniczu), a tym samym wzbogaci wspólną internetową bazę zawierającą pełne dane o wybranych obiektach.