Informacje o Wydziale

W skład Wydziału wchodzą trzy instytuty kierunkowe (Instytut Matematyki, Instytut Fizyki, Instytut Informatyki), w których zatrudnionych jest 139 nauczycieli akademickich, w tej liczbie 47 profesorów i doktorów habilitowanych.

W Instytucie Matematyki funkcjonują trzy katedry:

 • Katedra Analizy Matematycznej
 • Katedra Matematyki Stosowanej
 • Katedra Nauczania Matematyki i Informatyki.

W skład Instytutu Fizyki wchodzą cztery katedry naukowe:

 • Katedra Biofizyki
 • Katedra Fizyki Materiałowej
 • Katedra Fizyki Powierzchni i Nanostruktur
 • Katedra Fizyki Teoretycznej.

Instytut Informatyki składa się z czterech katedr:

 • Katedra Cyberbezpieczeństwa
 • Katedra Neuroinformatyki i Inżynierii Biomedycznej
 • Katedra Oprogramowania Systemów Informatycznych
 • Katedra Systemów Inteligentnych.

Wydział organizuje szereg cyklicznych konferencji naukowych, które przyciągają naukowców z całego świata. Wyniki swoich badań pracownicy Wydziału ogłaszają w najlepszych czasopismach naukowych oraz książkach i monografiach. Pracownicy naukowi Wydziału współpracują zarówno z ośrodkami krajowymi jak i zagranicznymi z Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, nie tylko tam wyjeżdżając, ale i goszcząc w Lublinie swoich partnerów naukowych.

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki prowadzi studia trójstopniowe:

 • trzyletnie studia I stopnia (licencjackie),
 • dwuletnie studia II stopnia (magisterskie)
 • na kierunkach studiów: matematyka, nauczanie matematyki i informatyki, matematyka w finansach, fizyka, informatyka
 • trzyipółroczne studia inżynierskie I stopnia na kierunku fizyka techniczna oraz na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów
 • półtoraroczne studia magisterskie II stopnia na kierunku fizyka techniczna oraz na kierunku inżynieria nowoczesnych materiałów
 • czteroletnie studia doktoranckie w dziedzinie matematyki i w dziedzinie fizyki.

Liczna i wysoko kwalifikowana kadra nauczycieli akademickich czyni możliwym w ramach poszczególnych kierunków studiów prowadzenie wielu atrakcyjnych specjalizacji zwiększających szanse zawodowe absolwentów Wydziału. Studenci korzystają też z szerokiej oferty staży i warsztatów naukowych w krajowych i zagranicznych uczelniach i ośrodkach naukowych, a także z rocznych lub semestralnych pobytów na uniwersytetach m.in. w Belgii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii w ramach programu Erasmus.