Informacje o projekcie

Tytuł Projektu:

„Rozwój i modernizacja bazy dydaktyczno-naukowej na kierunkach priorytetowych UMCS”  / UDA-POIS.13.01-045/08-00

Działanie 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego
Priorytet XIII Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Wartość Projektu:
61.971.182,93 PLN

Okres realizacji Projektu:
30.01.2012 r. - 30.06.2015 r.

Informacje o Programie Infrastruktura i Środowisko dostępne są na stronie internetowej: www.pois.gov.pl
Instytucją Wdrażającą dla XIII Os Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko 2007-2013 jest:
Ośrodek Przetwarzania Informacji
Al. Niepodległości 188B 00-608 Warszawa
www.opi.org.pl/pl/po-iis/


Zakres przedmiotowy Projektu:

Przedmiotem Projektu jest poszerzenie bazy aparaturowej do realizacji zadań dydaktyczno-badawczych prowadzonych w UMCS w ramach niżej wymienionych Wydziałów:

  • Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki,
  • Wydział Chemii,
  • Wydział Biologii i Biotechnologii.

Wsparcie w ramach Projektu obejmuje:

  • zakup nowoczesnego wyposażenia, w tym zakup sprzętu ICT oraz uruchomienie pierwszego w Polsce Wschodniej komputerowego klastra obliczeniowego,
  • dostosowanie stanu technicznego istniejącej infrastruktury pomieszczeń i budynków do wymogów nowego wyposażenia, w tym: adaptacja pomieszczeń na laboratoria przeznaczone do zainstalowania nowego sprzętu oraz roboty modernizacyjne i instalacyjne w budynkach Wydziałów (m.in. wymiana i modernizacja sieci instalacyjnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont sanitariatów, wymiana wind).

 

    Autor
    Agata Banaszek