Informacje dyrekcji


Informacje bieżąceAkty prawne  Wzory dokumentow do pobrania


Zasady finansowania działalności naukowo-badawczej z Funduszu Nauki i Technologii Polskiej

Sprawozdania z realizacji zadań badawczych w roku 2013

Wniosek o przyznanie dotacji na badania własne:

  • Załącznik nr 1 - Wniosek (patrz załączniki poniżej)
  • Załącznik nr 2 - Plan zadaniowo finansowy (patrz załączniki poniżej)
  • Załącznik nr 3 - Informacja opisowa (patrz załączniki poniżej)
  • Załącznik nr 4 - Informacja (patrz załączniki poniżej)
  • Załącznik nr 5 - Uzasadnienie (patrz załączniki poniżej)
  • Załącznik nr 6 - Ramowy układ kalkulacyjny kosztów (patrz załączniki poniżej)

Wniosek o przyznanie środków finansowych na działalność statutową na rok 2013 (PDF, DOC - Załącznik nr 1 (patrz załączniki poniżej ))

Wnioski inwestycyjne aparaturowe 2010