Informacje dla 1 roku

Przewodnicząca WRSD:

Adrianna Dudek

tel. kom. +48 697 025 494

annairda2711@gmail.com

pok. 303A
   

Wiceprzewodniczący WRSD:

Adrian Zając

tel. kom. +48 665 292 177

a.zajac.umcs@gmail.com

pok. 134B

Załączniki