Wydział Prawa i Administracji prowadzi nabór na kierunek Prawo międzynarodowe i prawo Unii Europejskiej II stopnia studia stacjonarne, który daje możliwość kształcenia  w obrębie dwóch specjalności. Zajęcia odbywają się w języku polskim a dla chętnych w języku francuskim z możliwością uzyskania dyplomu z Uniwersytetu Lotaryńskiego z Nancy.