Informacja dot. ubezpieczenia medycznego pracowników UMCS

W związku z zapytaniem na posiedzeniu Senatu Akademickiego UMCS w dniu 22 listopada 2017 roku dotyczącym ubezpieczenia medycznego pracowników UMCS, Związki Zawodowe działające w UMCS: NSZZ „Solidarność” UMCS, ZNP przy UMCS, NSZZ „Solidarność-80” w UMCS, uprzejmie informują, że na prośbę Jego Magnificencji Rektora w czerwcu br. zawarte zostało Porozumienie, w wyniku którego wyłoniono Komisję Konkursową, która w lipcu br. ogłosiła konkurs ofert na ubezpieczenie grupowe NNW, medyczne oraz od chorób nowotworowych dla pracowników UMCS. Konkurs zakończono bez wyboru oferty.

W listopadzie 2017 roku został ogłoszony kolejny konkurs z terminem na 11 stycznia 2018 roku.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    27 listopada 2017