Inauguracja Programu Stypendialnego im. L. Kirklanda

21 września w Sali Widowiskowej Inkubatora Medialno-Artystycznego UMCS odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda. Jest to część Kursu Orientacyjno-Przygotowawczego, który ma na celu przygotowanie kulturowe i językowe stypendystów do rocznego pobytu w Polsce.

fot. Bartosz Proll

Inauguracja i kurs po raz pierwszy odbywają się w UMCS i Lublinie, co należy traktować jako wyróżnienie dla siedemnastoletniej współpracy Uniwersytetu przy Programie Kirklanda. Główną grupę uczestników wydarzenia stanowi 42 tegorocznych stypendystów Programu Kirklanda oraz 4 stypendystów Programu Kirkland Research pochodzących z ośmiu krajów: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Armenii, Gruzj oraz Kirgistanu, Kazachstanu i Mołdawii. Są to młodzi liderzy działający w swoich krajach na gruncie administracji publicznej, środowisk akademickich, biznesowych, mediów oraz polityki.

Gospodarzem spotkania w Lublinie był prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor UMCS ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej, a wykład inauguracyjny pt. „Konflikty globalne – co nas czeka?” wygłosił dr hab. Wojciech Janicki z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Swoje wystąpienia mieli także m.in. Krzysztof Komorski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Agnieszka Mazur z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Agata Wierzbowska-Mazur – Prezes Fundacji Liderzy Przemian oraz Urszula Sobiecka – Dyrektor Programu Kirklanda (Fundacja Liderzy Przemian).

Uroczystość zorganizowali:
- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności – Fundator Programu
- Fundacja Liderzy Przemian – Administrator Programu
- Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – Partner Programu i współorganizator Inauguracji oraz Kursu Orientacyjno-Przygotowawczego
- Fundacja Działań Edukacyjnych KReAdukacja – główny organizator Inauguracji i Kursu Orientacyjno-Przygotowawczego

Program Stypendialny im. Lane'a Kirklanda (Lane Kirkland Scholarship Program) jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, której misją jest m.in. wspieranie demokratycznych i wolnorynkowych przemian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Adresowany jest do młodych liderów działających na gruncie administracji publicznej, środowisk akademickich, biznesowych, mediów oraz polityki. Jego ogólnym celem jest dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji systemowej. Podstawowymi komponentami Programu są realizowane w polskich uczelniach, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego stypendysty, 2-semestralne studia uzupełniające oraz kilkutygodniowe staże w instytucjach prywatnych i publicznych. Każdy stypendysta ma możliwość nauki i pracy pod okiem indywidualnego opiekuna – specjalisty z danej dziedziny.

    Aktualności

    Data dodania
    25 września 2018