Immatrykulacja 2019

02.10.2019

1 października 2019 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie odbyły się uroczyste immatrykulacje studentów pierwszego roku. Studentom i władzom towarzyszyła Telewizja Akademicka UMCS, która odwiedziła także Wydział Humanistyczny UMCS.