III ZJAZD
20-21 listopada 2021 r.

sobota, 20 listopada 2021

9:00-16:15 (8 godzin)
Powszechne opodatkowanie obrotu towarami i usługami na terytorium kraju

dr Roman Wiatrowski (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego) 

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15

niedziela, 21 listopada 2021

9:00-12:15 (4 godziny)
Uprawnienie do odliczenia podatku od wartości dodanej w orzecznictwie TSUE
dr Tomasz Tratkiewicz (UŁ, doradca podatkowy, starszy ekonomista Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa

13:00-15:30 (3 godziny)
Seminarium dyplomowe

13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-15:30