III ZJAZD
15-16 kwietnia 2023 (zdalny) 

sobota, 15 kwietnia 2023 

9:00-16:15 (8 godzin)
Powszechne opodatkowanie obrotu towarami i usługami na terytorium kraju
dr Roman Wiatrowski (sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15 

niedziela, 16 kwietnia 2023 

9:00-16:15 (8 godzin)
Zasady techniki legislacyjnej aktów prawa podatkowego
Renata Łućko (Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Ministerstwie Finansów)
9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15
12:15-13:00 przerwa obiadowa
13:00-14:30
14:30-14:45 przerwa
14:45-16:15