II ZJAZD
6-7 listopada 2021 r.

sobota, 6 listopada 2021

9:00-11:30 (3 godziny)
Uznanie administracyjne w prawie podatkowym
prof. dr hab. Antoni Hanusz (Katedra Prawa Finansowego UMCS, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego)

9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-11:30 

niedziela, 7 listopada 2021

9:00-12:15 (4 godziny)
Urzdowe interpretacje przepisów prawa podatkowego
dr Beata Rogowska-Rajda (UW; Zastępca Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ds. Wiążących Informacji)
9:00-10:30
10:30-10:45 przerwa
10:45-12:15

12:15-13:00 przerwa obiadowa

13:00-14:30 (2 godziny)
Tworzenie wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego
dr Beata Rogowska-Rajda (UW; Zastępca Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej ds. Wiążących Informacji)

14:30-14:45 przerwa

14:45-16:15 (2 godziny)
Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych
dr Krzysztof Cień (Katedra Prawa Finansowego UMCS)