II Kongres Edukacji Medialnej - zaproszenie

W dniach 17-18 października 2016 roku w Lublinie odbędzie się II Kongres Edukacji Medialnej, pt: „Praktyki edukacji medialnej. Strategie użytkowania mediów – nowe formy zachowań społecznych i kulturowych”.

Kongres poświęcony będzie problematyce dwojakiego rodzaju praktyk: z jednej strony praktyk medialnych jako otwartego zbioru praktyk związanych z mediami czy wokół nich zorientowanych (Nick Cloudry, Media w kontekście praktyk, „Kultura popularna” 2010, nr 1(27), s. 98), z drugiej zaś jako praktyk edukacji medialnej – rozumianej jako sposoby działania w odniesieniu do tego, w jaki sposób ludzie organizują swoje życie przy pomocy lub za pomocą mediów, a zatem wszelkich programów edukacyjnych, których celem jest zrozumienie funkcjonowania człowieka w zmediatyzowanej rzeczywistości i promowanie takich zachowań, które wzmacniają jego podmiotowość i sprawczość.

Celem Kongresu Edukacji Medialnej jest integracja przedstawicieli różnych środowisk (twórczych, edukacyjnych, politycznych, naukowych) wokół zagadnienia edukacji medialnej, a zatem stworzenia wspólnej płaszczyzny dialogu na temat kierunku możliwych i pożądanych zmian w tym zakresie. Osobne miejsce będzie poświęcone praktycznemu kształceniu tych kompetencji oraz wymianie poglądów naukowych i doświadczeń praktycznych związanych z edukowaniem o mediach, przez media i dla mediów.

Szczegółowy program Kongresu dostępny jest na stronie: http://kongres.ptem.org.pl/program/

Serdecznie zapraszamy!

    Aktualności

    Data dodania
    14 października 2016